Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych

jest E-POGORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwana dalej Administratorem), z

siedzibą przy ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez

Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0001052438, NIP 9581736344.

 

II

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo

kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@epogoria.com lub pisemnie na adres:

E-POGORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia

 

III

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Administrator informuje, że:

Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

 

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane

podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz

ustanowione hasło; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi

uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz

się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji

zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia

Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji

zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

  • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie

stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe

dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych

przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego,

przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

  • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów),

przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i

nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu

za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

  • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie

internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia

bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe

dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z

podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID

urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

  • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w

postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane

osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do

udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego

lub innej procedury prawnej;

  • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów,

przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach

skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz

niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia

Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku

oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

  • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym

remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu

Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym

zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w

szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty

logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W

przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie

z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu

z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na

stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w

zapisach dotyczących Plików cookies;

  • w celu związanym z wysyłką newslettera oraz prowadzeniem programów lojalnościowych

przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu - na podstawie art.

6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

przenoszenia danych.

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią

istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych

i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych użytkowników poprzez stosowanie

odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych – zgodnie z odpowiednimi przepisami

powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami przyjętej i obowiązującej Polityki Ochrony

Danych Osobowych.

 

IV

Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników subskrybujących newsletter

w postaci imienia oraz adresu e-mail.

Podanie tych danych ma charaktery dobrowolny, ale niezbędny do wysłania newslettera.

Potwierdzenie swojego adresu e-mail przez Użytkowania spowoduje dodanie do bazy danych listy

mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji

marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania

newslettera.

 

V

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

Przedsiębiorcom i innym podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług

związanych z realizacją zamówień.

Podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. m.in. agentom, podmiotom księgowym,

prawniczym, informatycznym, logistycznym, agencjom marketingowym czy towarzystwom

ubezpieczeniowym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji świadczonych usług.

Podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie innych przepisów prawa

(np. policja, prokuratura).

 

POLITYKA COOKIES

Mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo Użytkowników informujemy, że poruszając się po Stronie

wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nią plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony

internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub

usługi witryny nie będą działać poprawnie.

 

I

Pliki cookies to tzw. „ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu,

z którego Użytkownik odwiedza Stronę www.epogoria.com. Pliki te ułatwiają rozpoznać preferencje

Użytkownika. Cookies dzielą się na wewnętrzne – cookies Administratora (zamieszczane przez

Administratora) oraz zewnętrzne (zamieszczane przez partnerów Administratora).

 

II

Wewnętrzne pliki cookies używane są przez Administratora najczęściej do:

- zapamiętywania danych, takich jak dane do logowania, czy informacje wpisywane do formularzy;

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki,

wyglądu strony internetowej, preferencji kolorów;

- wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie

internetowej;

- poprawienia wydajności Strony;

- zapewnienia bezpieczeństwa Strony;

- świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam

usług i produktów firm trzecich;

Zewnętrzne pliki cookies używane są przez Administratora w następujących celach:

- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

- prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia

internetowej reklamy.

 

III

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub

innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis

indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą,

czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

IV

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do tylko momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci Urządzenia;

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich

skasowania.

Żaden z mechanizmów plików cookies nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani informacji

poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze

swojej natury wymagają plików cookies.

 

V

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za

pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą

zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce

internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej Serwisu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl